اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای ( تجدید ) نوبت اول تاریخ /19/مردادماه/1399اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی اجراي پروژه بشرح  جدول ذيل را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادمناقصه گران  وبازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهدشد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ19/5/99می باشد. ضمنا» هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
-مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه ازسایت :ازساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 19/5/99 تا ساعت19:00 روزشنبه مورخ25/5/99
- آخرین مهلت تحويل پيشنهادها به همراه سایراسناد تا ساعت19:00 روز سه شنبه مورخ 4/6/99.مي باشد.
- مدت اعتبار پيشنهادها3ماه از آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است.
- زمان بازگشایی پاکت ها: روز دوشنبه مورخ 10/6/1399درساعت10:00صبح مي باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسنادمناقصه :
- آدرس : بندرعباس -جنب بوستان خليج فارس (پارك جنگلي) اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري - واحد امور قراردادها(جلسه گشايش پيشنهادها در سالن جلسات اين اداره كل برگزار مي گردد) .
- تلفن :07633672036 واحد امور قرار دادها تماس حاصل نمائيد.
اطلاعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه:
آدرس دفترثبت نام :نام متصدی:آقای امیرمختارجوکار-بندرعباس-بلوار امام خمینی-خیابان اتوبوسرانی-ساختمان علی4-طبقه اول شرکت مهندسی یاس ارغوانی

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها