شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /29/شهریورماه سال /1399شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 9809987586500454 در خصوص دعوی خانم راحله کافی علیه آقای حمید هرمزی که محکوم به فروش یکدستگاه خودرو گردیده است که در این راستا خودرو به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود:
شماره انتظامی : 146 م 62 ایران 74 نوع پلاک : شخصی
نوع : سواری سیستم : پژو 206SD-TU5 مدل : 1398 رنگ : سفید تعداد سیلندر: 4
نوع سوخت : بنزین تعداد محور :2 تعداد چرخ : 4 شماره موتور :174B0049825
وضعیت موتور: موتور فابریک . مطابق با اسناد می باشد.
شماره شاسی :NAAP41FEXKJ363326
وضعیت شاسی : مطابق اسناد و فابریک می باشد
پلاک مشخصات : دارد قابلیت بازسازی و شماره گذاری : دارد
وضعیت اتاق و بدنه : از لحاظ بدنه فاقد خط و خش و خوردگی می باشد
وضعیت داخلی اتاق : سالم تجهیزات داخلی اتاق : سالم وضعیت لاستیک ها : 70% وضعیت سیستم برقی : سالم
وضعیت گیربکس : سالم و در حد مدل و کارکرد وضعیت دیفرانسیل : سالم
درصد استهلاک خودرو: بیست درصد مبلغ خلافی :000/400/1
هزینه پارکینگ از مورخه 14/11/1398 مبلغ 000/500/9 ريال برای 190 روز - روزانه 000/50ريال تا زمان ترخیص اضافه می شود. هزینه بیمه شخص ثالث مبلغ 000/700/22ريال می باشد.
ارزش روز خودرو با مدل مشابه : 000/000/780/1ريال
قیمت پایه بر اساس وضعیت خودرو بازدید شده به ریال: قیمت پایه با توجه به شرایط فوق کسر هزینه های جانبی، هزینه پارکینگ و خلافی خودرو و بیمه نامه شخص ثالث به مبلغ ( 000/400/746/1ريال) یک میلیارد و هفتصد و چهل و شش میلیون و چهارصد هزار ريال معادل یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و چهل هزار تومان برآورد می شود.
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در روز یکشنبه ساعت 11 مورخ 20/07/1399 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانندبه شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها