اجرای احکام دادگستری حاجی آباد آگهی مزایده ( مرحله اول ) دوشنبه /31/شهریورماه سال /1399اجرای احکام دادگستری حاجی آباد بموجب پرونده کلاسه 9709987644100418 صادره از شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان حاجی آباد اجاره سالانه یک باب سالن سردخانه (‌واقع در ظلع غربی ) واقع در ناحیه صنعتی جائین کیلومتر 9 شهرستان حاجی آباد با مشخصات فنی اسکلت سوله دیوارها آجر و ساندویچ پانل با فوم فشرده ارتفاع کناره ها حدود 4 متر و ارتفاع میانی حدود 7 متر می باشد که برابر اندازه گیری های بعمل آمده فضای مفید سالن مزبور حدود 342 متر مکعب می باشد و ماشین آلات سرکننده سالن مصوف کاملا دایر و در حال بهره برداری می باشد و اجاره هر متر مکعب سالن سردخانه برای نگهداری هر نوع محصول در مقطع زمانی 01/06/1399 لغایت 29/12/1399 هر سال به میزان 000/000/6 ریال و اجاره بها 5 ماهه ابتدای هر سال به ازای هر متر مکعب انباری دارای معادل 000/000/1 ریال تعیین گردیده است و با توجه به بررسی ها و تحقیقات کارشناسی بعمل آمده بها سالیانه یکباب سالن سردخانه مورد نظر معادل مبلغ 000/700/258/2 ریال ( دو میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد هزار ریال ) ارزیابی و کارشناسی گردیده ( طلب محکوم له 000/060/336/3 ریال ) که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به اجاره می رسد.
1- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا 10% بهاء ارزیابی شده را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند.
4 - پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و لاک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 13/07/1399 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود . ( ضمنا شرکت کنندگان به صورت فی المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند).
5 - با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده برخلاف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6 - اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است .
7 - پیشنهاد در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 14/07/1399 قرائت خواهد شد حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بلامانع و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از تاریخ جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به دفتر اجرای احکام  دادگستری حاجی آباد مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها