شطرنج استعداد های درخشان

«یاسان قربانی» عنوان قهرمانی را کسب کردیازدهمین دوره از مسابقات شطرنج مرکز استعداد های درخشان حقانی با قهرمانی یاسان قربانی به پایان رسید.
در این دوره از مسابقات که  با حضور دانش آموزان مرکز حقانی در پنج دور برگزار شد  در پایان یاسان قربانی دانش آموز پایه هشتم با کسب پنج  امتیاز و پوئن شکنی ۱۴ عنوان نخست را کسب کرد. نیما جهان پناه دانش آموز پایه یازدهم ریاضی با کسب 5/3امتیاز و پوئن شکنی بیشتر در مکان دوم قرار گرفت. سید محمد حسین طباطبایی دانش آموز پایه هفتم با کسب 5/3امتیاز و پوئن شکنی کمتر سوم شد.

 نوزدهمین دوره مسابقه شطرنج آنلاین آزاد هرمزگان
پارسا رحیمی شهمیرزادی عنوان  قهرمان نوزدهمین دوره مسابقه شطرنج آنلاین آزاد هرمزگان  را از آن خودش کرد.  
در این دوره از مسابقات که با حضور شطرنجبازان استان در ۷ دور به روش سوئیسی برگزار شدپارسا رحیمی شهمیرزادی از بندرعباس با کسب 5/6 امتیاز و پوئن شکنی ۲۳ قهرمان شد.  محمد محمد زمان از بستک با کسب شش امتیاز و پوئن شکنی 5/20 دوم شد و ابراهیم ذاکری گورزانگی از میناب با کسب پنج امتیاز و پوئن شکنی ۱۸ در مکان سوم ایستاد.

 شطرنج آنلاین پیشکسوتان ایران به میزبانی هرمزگان
دهمین دوره مسابقات شطرنج آنلاین پیشکسوتان ایران به میزبانی هرمزگان با قهرمانی منوچهر مهرابی از تهران به پایان رسید. دهمین دوره مسابقات شطرنج آنلاین پیشکسوتان ایران به میزبانی هرمزگان با شرکت ۲۰نفر از استان های کشور با زمان سه دقیه و دو ثانیه فیشر در ۹ دور برگزار شد که در پایان منوچهر مهرابی از تهران عنوان نخست را به دست آورد.  نادر نوروزیان از کیش دوم شد و امیر علی تقی خانی از تهران در جای سوم ایستاد.

 شطرنج آزاد شهرستان بندرعباس
پارسا رحیمی از بندرعباس  قهرمان دهمین دوره از  مسابقات شطرنج آزاد شهرستان بندرعباس شناخته شد.
دراین دوره از رقابت‌ها که  با حضور ۲۱ شطرنجباز در ۷  دور به روش سوئیسی و به صورت آنلاین برگزار شد .
پارسا رحیمی از بندرعباس  با کسب ۵/۵  امتیاز  عنوان نخست را کسب کرد.‌ عبدالله رضایی از لامرد با کسب ۵  امتیاز  دوم شد و علیرضا عقیدتمند از کیش با کسب 5/4 امتیاز   سوم شد. ریحانه محررزاده از بندرعباس امتیاز آورترین بازیکن بانو شناخته شد.‌
شطرنج آنلاین زیر ۱۴ سال هرمزگان امیر علی حقیقی قهرمانی نوزدهمین دوره مسابقه شطرنج آنلاین زیر ۱۴ سال هرمزگان را جشن گرفت.‌  
درپایان این دوره از مسابقات که مقاوم اول را امیر علی حقیقی از بندرعباس، مقام دوم را مهدی نیک نفس از بندرعباس و مقام سوم را آرسام رجب زاده از بندرعباس کسب کردند.

 شطرنج آنلاين  لیگ شهرهای استان هرمزگان
ميناب قهرمانی دهمین دوره مسابقات شطرنج آنلاين  لیگ شهرهای استان هرمزگان را از آن خودش کرد.‌  در این دوره از رقابت ها که با شرکت ۹ تیم از شهرهای استان هرمزگان و با شرکت ۶۱ شطرنجباز  برگزار شد تیم ميناب با کسب ۱۲۶ امتیاز  عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.‌ کیش با کسب ۱۰۱ امتیاز دوم شد و  بندرعباس با کسب ۸۳ امتياز در مکان سوم ایستاد.

 شطرنج آنلاین بانوان هرمزگان
ریحانه محررزاده قهرمان نوزدهمین دوره مسابقه شطرنج آنلاین بانوان هرمزگان شناخته شد.
این دوره از رقابت ها با شرکت شطرنجبازان بانو استان برگزار شد که در پایان ریحانه محررزاده از بندرعباس عنوان قهرمانی را به دست آورد.  تبسم آسمان دره از سیریک دوم شد و حلما سادات عسکری از بندرعباس در مکان سوم ایستاد.‌
شطرنج زیر ۱۸ سال آزاد کشور آرمین قائدی موصلو قهرمان نهمین دوره مسابقات شطرنج زیر ۱۸ سال آزاد کشور به میزبانی هیات شطرنج شهرستان بندرلنگه شناخته شد.
این دوره از مسابقات در ۷ دور به روش سوئیسی و با زمان سه دقیقه بدون فیشر به صورت آنلاین برگزار شد که در پایان  آرمین قائدی موصلو از لارستان با شش امتیاز اول شد.‌  غزل گوهرچین از اهواز با پنج  امتیاز و پوئن شکنی ۲۰ در مکان دوم قرار گرفت. آریا طالبی از لارستان با پنج امتیاز و پوئن شکنی کمتر در جای سوم ایستاد.

 شطرنج برخط (آنلاین )آزادجزیره بوموسی
آرمین قائدی قهرمان نهمین دوره هفتگی مسابقات شطرنج برخط (آنلاین )آزادجزیره بوموسی شناخته شد‌.این دوره از مسابقات با شرکت ۱۸ شطرنجباز در ۹دور و به روش سوئیسی به صورت آنلاین برگزار شد و در پایان  آرمین قائدی موصلوازلارستان بر سکوی قهرمانی ایستاد.
 نادر نوروزیان از کیش عنوان دومی را کسب کرد. عبدالله بهادری از میناب در مکان سوم قرار گرفت.   محمد محمد زمان از بستک و محمود حسن نسب از رودان عنوان های چهارم و پنجم را کسب کردند.‌

 شطرنج  بلیتس آنلاین شهرستان میناب
مسابقات هفتگی شطرنج آنلاین میناب  با حضور شطرنجبازانی از نقاط مختلف کشور با حضور ۵۵ نفر با زمان پنج دقیقه و سه ثانیه پاداش در ازای هر حرکت در ۷ دور به روش سوئیسی انجام شد که در پایان  نادر نوروزیان از کیش با کسب5/6 امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد. محمد کرمی  از کرمانشاه با کسب ۵/۵ امتیاز و پوئن شکنی بهتر در مکان دوم ایستاد.  آرمین غلامی از بوشهر با کسب ۵/۵ امتیاز و پوئن شکنی کمتر سوم شد. علی نجفی نیا از جیرفت به عنوان امتیاز آورترین بازیکن زیر ۱۴ سال شناخته شد.
 شطرنج آنلاین آزاد به میزبانی  بندرلنگه
مهران زاهری عنوان  قهرمان دهمین دوره از مسابقات شطرنج آنلاین آزاد به میزبانی هیات شطرنج شهرستان بندرلنگه را از آن خودش کرد.
این دوره از مسابقات با شرکت ۶۲ شطرنجباز در ۹ دور و به  روش سوئیسی  با زمان سه دقیقه به اضافه دو  ثانیه افزایش زمان در ازای هر حرکت، به صورت آنلاین برگزار شد و در پابان  مهران زاهری از همدان با ۷ امتیاز و پوئن شکنی بهتر عنوان نخست را به دست آورد‌.  پارسا رحیمی شهمیرزادی از بندرعباس با ۷  امتیاز و پوئن شکنی کمتر در مکان دوم ایستاد. عابد عبدالصمدی از میناب با 5/6 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. عسل جودی زاده از اهواز با 5/6 امتیاز و پوشکنی کمتر چهارم و عبدالله بهادری از میناب با شش امتیاز پنجم شد.

 شطرنج آنلاین آزاد شهرستان بستک
جمال زارع از مشهد قهرمان هفتمین دوره مسابقات شطرنج آنلاین آزاد شهرستان بستک شناخته شد.
دراین دوره از رقابت‌ها که با حضور ۸۲ شطرنجباز از استان های هرمزگان ، فارس، مازندران، خراسان شمالی ،بوشهر، قزوین، کرمانشاه، آذربایجان شرقی در ۹ دور به روش سوئیسی و  آنلاین برگزار شد جمال زارع از مشهد با کسب ۷ امتیاز و پوئن شکنی ۳۸ عنوان نخست را کسب کرد. ملیحه احمدی از خراسان شمالی با کسب ۷ امتیاز و پوئن شکنی ۳۵ درمکان دوم ایستاد. حسین اردشیر پور از بوشهر با کسب ۷ امتیاز و پوئن شکنی کمتر سوم شد.  عادل عبدالصمدی از میناب  با کسب 5/6 امتیاز چهارم شد و عنوان پنجمی را کارن امینی از کیش با کسب ۶/۵ امتیاز از آن خودش کرد.‌ مقام اول زیر ۱۴ سال را  عرفان میرزایی از فیروزآباد با کسب 5/6 امتیاز به خودش اختصاص داد.

 شطرنج زیر ۱۸  سال آزاد کشور
آرمین قائدی موصلو با اقتدار قهرمان هشتمین دوره مسابقات شطرنج زیر ۱۸  سال آزاد کشور به میزبانی هیات شطرنج شهرستان بندرلنگه شناخته شد.
این دوره از مسابقات در ۷ دور به روش سوئیسی و با زمان پنج دقیقه بدون فیشر به صورت آنلاین برگزار شد که در پایان آرمین قائدی موصلو از لارستان با شش امتیاز
عرفان میرزایی از فیروزآباد با پنج  امتیاز و پوئن شکنی ۲۰ و حدیث نوری ازندریانی از ملایر با پنج امتیاز و پوئن شکنی ۱۳ اول تا سوم شدند.‌

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها