اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان آگهی مناقصه عمومی شماره 60-99 تاریخ /3/مهرماه سال /1399اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه  ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
الف ) شرح مختصر کارها :

ب) محل تامین اعتبار : از محل اعتبارات  استانی و ملی
ج) شرایط متقاضی :  1 - داشتن شخصیت حقوقی  2-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآيند ارجاع كار و ضمانت نامه انجام تعهدات  3- دارا بودن رتبه 5 رشته راه و ترابری. لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « ج » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند
می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از ساعت 15:00 مورخ  03/07/99  لغایت ساعت .08:00 مورخ 10/07/99  به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir مراجعه نمایند، آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه، ساعت 08:00 مورخ  20/07/99 و بازگشایی پاکات مناقصه ساعت 09:00 مورخ 20/07/99 بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید.  

                  

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها