آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) (نوبت اول)آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی
(فشرده) (نوبت اول) فراخوان شماره : 2099092421000037

شماره مجوز    ۱۳۹۹.4114

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای جهت برگزاری مناقصه تهیه مصالح و اجرای خطوط انتقال و تغذیه گازرسانی به نیروگاه های جزیره کیش را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح  ذیل واگذار نماید :
1. موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای خطوط انتقال و تغذیه گازرسانی به نیروگاه های جزیره کیش
2. مدت قرارداد : 365 روز  تقویمی
3. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : بندرعباس- بلوار گاز- شهرک فجر - شرکت گاز استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن 07632197236
4. مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
5. مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حداقل 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان
6. به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
7. به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت  استفاده می گردد.
8. حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه : رتبه سه نفت و گاز یا رتبه دو  تاسیسات و تجهیزات و ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کار، رفاه و امور اجتماعی. 
ضمنا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها