شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده ( نوبت اول) تاریخ 4/آذرماه /1399شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی 9900268 ب درخصوص دعوی سروناز خبیر فرزند ایرج علیه ژرف سازان عرش که در این راستا ملک مسکونی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .
خلاصه گزارش بازدید:
ملک مورد نظر عبارتست از یکدستگاه آپارتمان واقع در نیم طبقه بالای همکف مجتمع تجاری مسکونی کارمانیا به پلاک ثبتی 14729 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده از 237فرعی از اصلی مذکور قطعه 7 بخش دو بندرعباس به مساحت 69/209 مترمربع ، به انضمام پارکینگ قطعه 57 به مساحت 10 مترمربع و 11 قطعه انباری جمعا به مساحت 64/35 مترمربع متعلق به شرکت پارت کاسپین کارمانیا ( سهامی خاص) که دارای اسکلت بتنی ، آسانسور در حال بهره برداری ، نمای ضلع جنوبی سیمان سفید با طرح رومی ، نمای ضلع غربی سیمان سفید ، لابی با پوشش کف سنگ و دیوارهای سفیدکاری شده و سقف کاذب PVC ، راهروی طبقات سرامیک می باشد . آپارتمان مذکور دارای سالن با پوشش کف سرامیک و دیوارهای کاشی کاری شده تا زیر سقف و سقف کناف ، اتاق ضلع غربی با کف سرامیک و دیوارها و سقف سفیدکاری شده و ابزار گچی سقف ، درب ورودی ضد سرقت ، پنجره های UPVC ، ارتفاع مفید سقف 5/2 متر و کولر اسپلیت می باشد .
آپارتمان مذکور دارای تجهیزات آشپزخانه و تهیه غذای آماده ( بیرون بر ) بوده و براساس اظهارات محکوم علیه ، قبلا به همین منظور در حال استفاده بوده ولی در زمان بازدید فاقد هرگونه فعالیت بود . ضمنا در تصویر سند ابرازی ، کاربری ملک تعریف نگردیده است.
ب ) نظریه کارشناسی :
براساس بررسی های بعمل آمده از ملک مذکور و با عنایت به موقعیت ، مساحت ، کیفیت مصالح بکار رفته ، عمر ساختمان ، دسترسی های محلی ، ارزش املاک مشابه در منطقه و وضعیت فعلی بازار املاک و مستغلات ، ارزش ششدانگ وضعیت موجود ملک و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی ، مستحق الغیر بودن ، قرار گرفتن در مسیر اصلاحات احتمالی آتی شهری و نیز بدون در نظر گرفتن هرگونه موانع قانونی جهت نقل و انتقال به مبلغ 000/000/850/13 ریال ( سیزده میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال ) و سهم شرکت پارت کاسپین کارمانیا ( سهامی خاص ) در ملک ارزیابی شده با پلاک ثبتی 14729/1 با توجه به مندرجات تصویر سند ابرازی ، شرکت پارت کاسپین کارمانیا دارای 924657417سهم مشاع از 7066553000 سهم ملک موصوف می باشد و با توجه به اینکه ارزش کل ملک مذکور به مبلغ 455/270/812/1 ریال ( به حروف: یک میلیارد و هشتصد و دوازده میلیون و دویست و هفتاد هزار و چهارصد وپنجاه و پنج ریال ) می باشد .
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10 % مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجراء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در روز دوشنبه ساعت 11 مورخ 17/09/1399 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی- کوچه فتح المبین - مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری به عمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند  به شعبه اول اجرای احکام مدنی  دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
دادورز اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس - هادی جهانگیری       201974

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها