شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده ( نوبت اول) تاریخ /5/آذرماه /1399 شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده های اجرایی 980721ب در خصوص دعوی فریدون جهانگیری علیه آقای نادر زاهدی که محکوم به پرداخت وجه گردیده است که در راستا ملک مسکونی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
گزارش بازدید:
مورد نظر عبارت است از شش دانگ یک واحد آپارتمانی در قسمت جنوبی طبقه چهارم یکدستگاه آپارتمان چهار طبقه ( چهار طبقه به علاوه پیلوت )، به مساحت یکصد و نوزده متر و چهل و سه دسیمتر مربع به انضمام پارکینگ اختصاصی شماره دوازده به مساحت ده متر مربع و همچنین انباری شماره دوازده به مساحت یک متر و چهل دسیمتر مربع که به قدرالسهم از عرصه کل به مساحت پانصد و شانزده متر مربع و مشاعات ومشترکات، طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن سهیم است . مشخصات ثبتی : شماره ملک 105/27 ، شماره ثبت 63463 ، شماره دفتر املاک 280، صفحه 122، بخش یک بندرعباس مالک :آقای نادر زاهدی فرزند عبدل آدرس: بندرعباس - محله نایبند شمالی - نبش کوچه اخلاص 11 قدیم ( بر بولوار جدید الاحداث منتهی به تقاطع غیر همسطح در حال احداث ) ، ساختمان آنامیس ، طبقه چهارم سمت جنوبی قرار دارد . مشخصات فنی و ظاهری: ملک موصوف دارای انشعاب آب و برق که مشتمل است بر سه اتاق خواب ، پذیرایی، سرویس بهداشتی ، حمام و آشپزخانه، پوشش کف سرامیک، دارای پنجره یک جداره آلومینیومی ، درب ورودی چوبی، کابینت آشپزخانه از جنس mdf، پوشش سقف تزیین شده با گچبری پیشساخته واقع در یکدستگاه آپارتمان 12 واحدی با نمای آجری، دارای آسانسور، نرده راه پله آهنی ساده با قدمت ساخت حدود 14 سال می باشد . نتیجه ارزیابی : با توجه به موقعیت ملک، قدمت بنا، نوع کاربری، اوضاع و احوال اقتصادی و سایر جمیع جهات موثر ، قیمت کل ملک مورد نظر‌( اعیانی ، متعلقات ، قدرالسهم  از عرصه، انشعابات ، پارکینگ و انباری ) بمبلغ  8،186،420،000 ريال
( هشت میلیارد و یکصد و هشتاد و شش میلیون و چهارصد و بیست هزارريال ) برآورد و اعلام می گردد.
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10 % مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجراء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- مزایده در روز دوشنبه ساعت 12مورخ 17/09/1399 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی  بصورت حضوری به عمل
می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند  به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس  مراجعه نمایند.

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس -محمد مهدی بهمن نیا       201993

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها