به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9900072 آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رسمی ) تاریخ /8/آذرماه /1399به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9900072 پلاک های 51/5535 به مساحت 85/305 مترمربع و 52/5535 به مساحت 66/306 مترمربع و 53/5535 به مساحت 46/303 مترمربع و 54/5535 به مساحت 69/306 مترمربع که سند مالکیت های آن به نام آقای عبدالرزاق گلبت راهن پرونده سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و بدهکار پرونده شرکت یدک ساز می باشد ، طبق سند  رهنی شماره 2/10/94/90398 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 15 بندرلنگه در قبال مبلغ 20171259626 ریال به انضمام کلیه خسارات تا روز وصول در رهن بانک ملی بندرعباس قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 23839850000 ریال (بیست و سه میلیارد و هشتصد و سی و نه میلیون و هشت صدو پنجاه هزار ریال) ازریابی شده که کلیه پلاک های مرقوم به صورت شش دانگ قطعه زمین می باشد و فاقد اعیانی و زیربنا است ، پلاک فوق از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر مورخ 19/09/99 در اداره ثبت اسناد و املاک بندرلنگه از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 23839850000 ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا و بصورت یکجا فروخته می شود . لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد سد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .
تاریخ انتشار: 08/09/99
رئیس اداره ثبت اسناد بندرلنگه - صادق خواجه بهرامی
201986       88/م الف     03/09/99

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها