اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‏ای استان هرمزگان تجدید اول آگهی مناقصه عمومی تاریخ /30/دیماه سال /1399اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‏ای استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
الف) شرح مختصر کارها:

ب) محل تاًمین اعتبار : از محل اعتبارات  استانی و ملی
ج) شرایط متقاضی :  1-داشتن شخصیت حقوقی  2-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآيند ارجاع كار و ضمانت نامه انجام تعهدات  3- دارا بودن رتبه 5 رشته راه و ترابری . لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « ج » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از ساعت 15:00 مورخ  30/10/99   لغایت ساعت .14:00 مورخ 05/11/99 به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایندآخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه، ساعت 14:00 مورخ  15/10/99 و بازگشایی پاکات ساعت 09:00 مورخ  16/10/99 بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها