اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان تجدید دوم آگهی فراخوان عمومی تاریخ /1/بهمن ماه سال /1399اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان عمومی فوق را با مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه  ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
الف ) شرح مختصر کارها :

ب) محل تاًمین اعتبار : از محل اعتبارات  استانی و ملی
ج) شرایط متقاضی :  1 - داشتن شخصیت حقوقی  2-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآيند ارجاع كار و ضمانت نامه انجام تعهدات  . 3 - دارا بودن حداقل رتبه 5 راه و ترابری. لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « ج » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند جهت اخذ اسناد ارزیابی کیفی از ساعت 15:00 مورخ  01/11/99  لغایت ساعت .14:00 مورخ 08/11/99 به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند، آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی، ساعت 14:00 مورخ  18/11/99 و بازگشایی پاکات ساعت 09:00 مورخ 19/11/99 بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید.                                                                                                                                           

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها