اداره کل راه آهن هرمزگان آگهي دعوت به تجدید ارزيابي کيفي فراخوان عمومي مناقصه چاپ نوبت دوم تاریخ /8/بهمن ماه سال /1399اداره کل  راه آهن هرمزگان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات  نسبت به ارزیابی  كیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیراقدام نماید.
1- شرح مختصر موضوع مناقصه: بهسازی سیستم روشنایی ایستگاههای بندرعباس ،مانوری ، انشعاب و فین
2- مبلغ برآورد: 11،524،122،199ریال
3- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  6ماه بوده ومحل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.
4- شركت كنندگان در فراخوان میبایست دارای حداقل رتبه 5 نیرو از سازمان برنامه و بودجه بوده و با توجه به گواهی صلاحیت در رشته و پایه مورد نیاز دارای ظرفیت آزاد لازم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشندهمچنین دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشند.
5- مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی : متقاضیان  می توانند حداکثر تا ساعت14 روز سه شنبه مورخ 14/11/99 با مراجعه  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir   و با پرداخت مبلغ 300000 (سیصد هزار) ریال از طریق لینک مربوط در سامانه فوق، اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.
کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکات الف مربوط به تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام می پذیرد لذا لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند.
6- مهلت  و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده: حداکثرتا ساعت  10روزچهارشنبه مورخ 29/11/99 از طریق سامانه فوق
7- قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
8- مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد .
پس از ارزیابی كیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز لازم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها