شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان آگهی مناقصه عمـومی یک مرحـله ای تاریخ /10/اسفندماه سال /1399 شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به واگذاری «خدمات تنظیف ونگهداری فضای سبز ایستگاههای انتقال و فوق توزیع » اقدام نماید.
 لذا ازمتقاضيان شرکت دراین مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه ونسبت به واریز مبلغ500،000 ريال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 2175095402002 بنام سایر درآمدهای شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان  ازتاریخ 10/12/99 تا تاریخ 14/12/99  اقدام ویک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند . با توجه به اینکه کلیه مراحل / برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد , لازم است در صورت عدم عضویت فبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکورانجام ونسبت به دریافت گواهی امضا, الکترونیکی اقدام نمایند . شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره   4-33331700-076 داخلي2298، ودر خصوص سامانه با داخلی 3000 تماس حاصل فرمایند . ثبت شماره تلفن ,فکس وایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد . ضمنا» تاکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد .
 **توضيحات:
 الزامات:الف-دارابودن تجربه کاری مشابه با موضوع مناقصه با حداقل مبلغ60،000،000،000ریال در قالب یک قرارداد بهمراه تاییدیه حسن انجام کار از کارفرما ب- دارا بودن دفتر کار و نیروی مقیم دربندرعباس ج-شرکت در جلسه ی توجیهی در زمان مقرر دراسناد مناقصه د-  ارائه مستندات کلیه موارد درخواستی و بارگذاری درسامانه ستاد الزامی است.
      2-مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 4،749،527،818  ریال، به صورت ضمانتنامه معتبربانكي ويا واريز نقدي .
3-دستگاه نظارت : معاونت  بهره برداری ، ساختمان شرکت سهـامی برق منطقـه ای هرمزگان  می باشد وشرکتهای متقاضی می تواننددر خصوص سئوالات فنی خود با تلفن داخلی 2239(آقای مهندس خادمی) تماس حاصل فرمایند.
4-حداكثـرمهلت تحويل اسنـادبه دبيرخانه اينشركت تاساعت 9صبح روز دو شنبه مورخ25/12/99وزمان بازگشایی پاكات راس ساعت 10 صبح همان روز دردفتر امور تدارکات وقراردادهاي اين شركت می باشد.
5-به پيشنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپيشنهاداتي كه بعد ازموعد مقرر به دبيرخانه اين شركت ارسال گردد مطلقاً ترتيب اثرداده نخواهدشد.
6-آگهي ما درسايت سامانه (www.setadiran.ir)بخش «ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر»  قابل مشاهده می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها