شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت دوم) تاریخ /10/اسفندماه سال /1399شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی 970552 ب درخصوص دعوی غلامرضا دیوارگر علیه ساسان آب زر که محکوم به پرداخت وجه گردیده است که در این راستا یک دستگاه پژو 405 از اموال محکوم علیه مذکور به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده : خودرو پژو 405
الف ) مشخصات خودرو : یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 231 ص 12 ایران 84 سیستم : پژو تیپ : 405 رنگ : خاکستری شماره موتور : 0194622 شماره شاسی : 621969 مدل : 1392
ب ) وضعیت حاضر :
اتاق و بدنه : دارای رنگ پریدگی است موتور : در زمان بازدید خاموش گیربکس : سالم تجهیزات داخلی : لاستیک ها : 50% سالم پلاک و مشخصات دارد ، قابلیت بازسازی و شماره گذاری دارد .
توضیحات : هزینه توقف خودرو در پارکینگ ،‌هزینه بیمه نامه و خلافی خودرو  از قیمت عادله کسر و ارزش پایه اعلام گردید .
ج)ارزش وسیله
- با توجه به شرح فوق ، وضعیت حاضر و سایر شرایط و نوسانات بازار خودرو در حال حاضر قیمت خودرو 000/000/700 ریال معادل هفتاد میلیون تومان ارزیابی می گردد.
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره IR220100004062012907685962  تودیع و قبض سپرده را به این اجراء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- مزایده در روز شنبه ساعت12 مورخ 23/12/1399  در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه اول اجرا احکام (آراء صادره از شعبه 9 حقوقی بندرعباس)  -محمد مهدی بهمن نیا      204998

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها