شهرداری بندرکنگ با مجوز شورای اسلامی شهر تجدید آگهی فراخوان مشارکت سرمایه گذاری و جلب مشارکت نوبت دومشهرداری بندرکنگ با مجوز شورای اسلامی شهر به شماره176مورخ27/10/99و به استناد شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری ها در نظر دارد نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در احداث پروژه  هتل سه ستاره شامل ( واحد های اقامتی و تجاری ، رستوران ، کافی شاپ و غیره) طبق طراحی انجام شده واقع در میدان ناخدا ، محدوده شهرداری بندرکنگ، با برآورد کل پروژه به مبلغ 000/720/790/618 ریال (ششصد و هجده میلیارد  و هفتصد و نود میلیون  و هفتصد و بیست هزار ریال) از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد فراخوان شخصا و یا از طريق معرفی نماینده به شهرداری بندرکنگ مراجعه نمایند.
مراجعین جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به واحد سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری بندرکنگ واقع در بندرکنگ خیابان شهید رجایی مراجعه و یا با شماره تلفن 07644235110 تماس برقرار کنند.
1- سپرده شرکت در فراخوان ، پنج درصد از کل برآورد پروژه به مبلغ  000/536/939/30 ریال (سی میلیارد و نهصد و سی و نه میلیون و پانصد و سی و شش هزار ریال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی قابل تمدید یا واریز نقدی به حساب سپرده 3100001809008 بانک ملی به نام شهرداری بندرکنگ .
2- مدت كل قرارداد مشارکت و انجام کار 36 ماه از تاریخ اخذ پروانه ساختمانی می باشد.
3- مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز  26/12/99 میباشد. به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهاد خود را مشخص ، معین و بدون ابهام در پاکتهای مربوطه  بصورت لاک و مهر  در قبال اخذ رسید به دبیرخانه شهرداری بندرکنگ تحویل دهند .
4- جلسه بازگشایی پیشنهادات در روزچهار شنبه مورخ27/12/99.ساعت 12 ظهر در محل شهرداری با حضور کلیه اعضا کمیسیون معاملات برگزار میگردد.
5-در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
6- هزینه های آگهی روزنامه، کارشناس رسمی دادگستری و تهیه طرح سرمایه گذاری به عهده برنده
می باشد.
7- شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شهرداری می باشد
8- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد
9- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به فراخوان در اسناد فرخوان درج گردیده است.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرکنگ

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها