شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم «آگهـی مزایده عمومی- نوبت اول» تاریخ /18/اسفندماه سال /1399شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم در نظر دارد  مقداری اثاث و منصوبات اسقاط خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان محترم می توانند با واریز مبلغ 000/500ريال بحساب سیبا شماره 0105346494002 بنام شرکت توسعه ومدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم و ارائه فیش واریزی جهت خرید اسناد به شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد مراجعه نمایند.
- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 10درصد قیمت پایه
- مهلت تحویل پیشنهادات 10 روز از تاریخ آگهی روزنامه
- به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-پرداخت کلیه هزینه های کارشناسی، درج آگهی، نقل و انتقال سند، مالیات فروش به عهده خریدار
می باشد.
- فروشنده در قبول یا رد تمام با هر یک از پیشنهادات مختار است.
-جهت بازدید همراه داشتن اسناد مزایده و فیش واریزی الزامی است.
-متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 07635244912 و 07635240432تماس حاصل نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها