اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان آگهی مناقصه نوبت دوم تاریخ /16/فروردین ماه سال /1400اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد عملیات بهسازی و ساماندهی معابر محله ابوذر بندر کنگ بشرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

1- نوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای
2- نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان
3- موضوع فراخوان : اجرای عملیات بهسازی و ساماندهی معابر محله ابوذر بندر کنگ و سایر آیتم های مورد نیاز بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی اجرایی.
4- زمان و محل توزیع/فروش
- زمان شروع توزیع اسناد مناقصه : روز  پنجشنبه مورخ       26 /01/1400 ساعت 14
- زمان پایان توزیع اسناد مناقصه: روز    چهارشنبه    مورخ       01 /02/1400 ساعت 14
5- محل دریافت اسناد مناقصه : کلیه مراحل فروش و تحویل و بازگشایی اسناد از طریق سایت تدارکات الکترونیگی دولت
( ستاد ایران )  انجام می گردد.
6- مهلت تحویل اسناد از سوی مناقصه گران : سایت تدارکات الکترونیگی دولت ( ستاد ایران )
 -  مهلت و زمان ارسال پیشنهادات:  روز  شنبه مورخ  11/02/1400 ساعت 14
7- موارد الزامی و مهم:
الف- ارائه درخواست کتبی اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه تا موعد مقرر دریافت اسناد  به آدرس قید شده در بند 9 الزامی است.
8-شرایط مناقصه گران:
 الف)  داشتن شخصیت حقوقی ب)داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانكی شركت در مناقصه و ضمانتنامه انجام تعهدات پ) داشتن ظرفیت خالی   د) داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه
9- تاریخ بازگشایی پاكت ها :ساعت 10 روز   یکشنبه  مورخ  12/02/1400 در محل ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان به آدرس: بندرعباس- بلوار امام خمینی- جنب ناحیه انتظامی- ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان
جهت كسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت های زیر مراجعه نمایید :
Setadiran.ir, http://iets.mporg.ir

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها