شرکت خدماتی شهرک شیلاتی درناب میگوی حسنلنگی ( استان هرمزگان- بندرعباس) فرآخوان عمومی 1400به اطلاع می رساند: شرکت خدماتی شهرک شیلاتی درناب میگوی حسنلنگی در نظر دارد عملیات اجرایی نیمه تمام کانالهای آبرسان و زهکش های شهرک مذکور واقع در 50 کیلومتری بندرعباس - بخش قلعه قاضی، روستای خرگی را به شرح ذیل به واجدین شرایط واگذار نماید:
الف) موضوع مناقصه:
احداث کانالهای آبرسان c1 و c2 و mc و احداث کانالهای زهکشD1 و D2  و احداث دایک حفاظتی کانال آبرسان mc  و احداث سازه ورودی آبگیر اصلی
ب) دستگاه نظارت :
مهندسین مشاور آب خاک تهران به نمایندگی از شرکت شهرکهای کشاورزی هرمزگان
ج) برآورد اولیه هزینه اجرای کار: مبلغ 89.300.000.000 ريال
د) مدت پیمان : سه ماه ( نود روز)
ه) توضیحات:
- متقاضی الزاما باید از محل پروژه بازدید و با توجه به شرایط و انجام کار تکمیلی پیشنهاد ارائه نماید.
- متقاضی باید توان اجرایی مالی و ماشین آلاتی را متناسب با پیشنهاد خود به صورت مستند ارائه نماید.
- دریافت اسناد وارائه قمیت هیچگونه حقی برای متقاضیان مبنی بر انعقاد قرارداد نخواهد نمود و این شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
ز) مجوز فعالیت :
داشتن حداقل رتبه 4 راه و ابنیه یا آبیاری و زهکشی و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری که حداقل دارای شش ماه اعتبار باشد.
ر) زمان و محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد:
متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 31/01/1400 تا پایان و قت ادرای 04/02/1400 به ادرس ذیل مراجعه نمایند.( هزینه خرید اسناد زمان تحویل دریافت می گردد.)
آدرس : استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس-بلوار امام خمینی ما بین خیابان ایثار و مجتمع بعثت ساختمان دارابگرد یک طبقه دوم واحد شش دفتر شرکت خدماتی شهرک شیلاتی درناب میگوی حسنلنگی
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 07633687853 تماس حاصل نمایید.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها