آگهی مزایده- نوبت دوم شرکت آرشام پی جنوب تاریخ /29/فروردین ماه سال /1400نظر به اینکه حسب محتویات پرونده کلاسه 980536 اجرای احکام حقوقی دادگستری عسلویه شرکت آرشام پی جنوب به مبلغ 000/000/320 ریال در حق آقای محمد بحرینی و به مبلغ 000/000/16 ریال در حق صندوق دولت مدیون و علیرغم تنظیم و ابلاغ اجرائیه و سپری شدن مهلت قانونی محکوم علیه یاد شده نسبت به تادیه دیون خود اقدامی ننموده و در همین راستا محکوم له اموالی از شرکت آرشام پی جنوب در این حوزه قضایی معرفی و از طریق این مرجع توقیف گردیده است علیهذا این  اجراء در راستای استیفای مطالبات محکوم له بر آن شده است اموال توقیفی را معادل مبلغ 000/000/207 ریال از طریق مزایده به فروش بگذارد. تاریخ مزایده 08/02/1400 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگاه می باشد.ضمنا شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت روئیت اموال موصوف می توانند به این اجراء مراجعه نمایند .قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار می گردد. برنده مزایده می بایست 10 درصد ارزش کل فی المجلس و الباقی ظرف یک ماه واریز نماید.
1-4 دستگاه کانکس 6 متری و یک دستگاه 4 متری به ارزش 000/000/207 ریال
قاضی اجرای احکام دادگستری شهرستان عسلویه - محمد جوکار        14/1708م/الف      26/1/1400      207363

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها