شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تاریخ /29/فروردین ماه سال /1400شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان درنظر دارد خدمات نگهبانی را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجدشرایط واگذارنماید. لذا ازمتقاضیان شرکت دراین مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسنادمناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه ونسبت به واریزمبلغ 500000 ریال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب وسایردرآمدها ازتاریخ 30/01/1400 لغایت 2/2/1400 اقدام و یك نسخه ازاسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارمی گردد؛ لازم است درصورت عدم عضویت قبلی شرکتها درسامانه فوق مراحل ثبت نام درسایت مذکور انجام ونسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 4-33331700 داخلی2079 ودرخصوص سامانه با داخلی3000 تماس حاصل فرمایند.ثبت شماره تلفن،فکس وایمیل ازسوی شرکت کنندگان درسامانه الزامی می باشد.ضمنا تأکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد.
توضیحات :
 1-شرکت درجلسه توجیهی که با حضورنماینده کارفرما در روز شنبه مورخ 04/02/1400رأس ساعت9صبح درمحل امورتدارکات وقراردادهای این شرکت برگزارمیگردد؛ و تنظیم صورتجلسه مربوطه و بارگذاری درسامانه ستاد الزامی و شرط ورود به مناقصه می باشد.(تلفن تماس جهت انجام هماهنگی لازم 09173612953 آقای مهندس ترابی .
2-داشتن تجربه کاری مشابه با موضوع مناقصه با حداقل مبلغ 100،000،000،000 ریال درقالب یک قرارداد همراه با تأییدیه حسن انجام کار ازکارفرمای مربوطه و ارائه و بارگذاری مستندات درسامانه ستاد الزامی می باشد.
3-داشتن دفترکارفعال دربندرعباس با حداقل سه سال سابقه الزامی می باشد.
4-مبلغ تضمین شركت درفرآیند ارجاع کار6،411،109،299ریال است كه باید به صورت ضمانتنامه معتبربانكی و یا واریز نقدی به نفع خریدار درروز برگزاری مناقصه تسلیم گردد.
5-دستگاه نظارت : دفترحراست وامورمحرمانه شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان می باشد. شركتهای متقاضی می توانند درخصوص سؤالات فنی خود با تلفن فوق الذکر (آقای مهندس ترابی)تماس حاصل فرمایند.
6-حداكثرمهلت تحویل اسناد به دبیرخانه اینشركت تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 13/02/1400 وبازگشایی پاكات رأس ساعت 10 صبح همان روز درمحل امورتداركات وقراردادها می باشد.
 7-به پیشنهادات مشروط مبهم مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهاداتی كه بعدازموعدمقرربه دبیرخانه این شركت ارسال گردد مطلقا ترتیب اثرداده نخواهدشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

کلیک کنید

پربیننده‌ترین‌ها

آخرین خبرها