شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /25/اردیبهشت ماه سال /1400شعبه دوم  اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به‌موجب پرونده شماره 0000037 اجرایی  حکم به تقسیم ترکه مرحوم عباس آرام منش ، به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده:
1 - یک دستگاه کامیون بنز 10چرخ مایلر جرثقیل دار ساخت آلمان مدل 1977 قیمت پایه مزایده 000/000/000/8 ریال
2- یک دستگاه پژو پارس مدل 1393 رنگ مشکی، آثار خوردگی و خسارت دارد قیمت پایه مزایده 000/000/000/1 ریال
که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود:
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10 % مبلغ ارزیابی شده را بصورت  سپرده نقدی بحساب سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده درساعت 13مورخ 10/03/1400 در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به شعبه دوم  اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها