اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان آگهی مزايده عمومی تاریخ /28/تیرماه سال /1400مزایده گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
موضوع مزایده : فروش ضایعات فلزی لاشه مغروقه SL Star به وزن تقریبی 1670 تن واقع در بندر شهید رجایی ، به شرح اسناد مزایده.
 شرایط اختصاصی:
1-دارا بودن اهلیت قانونی جهت معامله  
2-دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
مهلت و نحوه دریافت اسناد :  
متقاضیان شركت در مزایده می توانند از تاریخ 28/4/1400 تا پایان وقت اداری مورخ 6/5/1400 با مراجعه به سایت 
www.setadiran.ir  نسبت به دریافـت (خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. 
* ضمنا دریافت آگهی از سایتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز  بدون پرداخت وجه نقد امکان پذیر است.
مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاری اسناد: 
متقاضیان باید پیشنهـادات خود را تا ساعت 12:00 روز دوشنبه مـورخ 18/5/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 
تبصره 1 : متقاضیان مکلفند تا همین تاریخ علاوه بر بارگذاری اسناد خود در سایت مذکورنسبت به تحویل فیزیکی صرفاً پاکت الف (اصل تضمین شركت در مزایده) به دبیرخانـه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استـان هرمزگان- مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان مركزی-طبقه ی همكف تسلیم نمایند. 
تبصره 2 :کلیه ی مراحل برگزاری از دریافت اسناد مزایده تا ارائه ی پیشنهاد مزایده گران و گشایش پوشه ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند بدیهی است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه ی مذکور پیشنهادات ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمیگردد.
تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار(تضمین شركت در مزایده) : جهت شرکت در مزایده به مبلغ 000/000/700/7 ریال با واریز وجه نقد به حساب شماره 4101064571214853 و شماره شبا 920100004101064571214853IR نزد بانک مركزی به نام تنخواه گردان پرداخت بندر شهید رجایی یا به صورت ضمانت نامه بانكی معتبر 
تبصره : ضمانت نامه مذكور می بایست از تاریخ صدور به مدت حداقل 3 ماه دارای اعتبار باشد. همچنین برای یك دوره سه ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 
زمان و محل بازگشایی پاکات: 
بازگشایی پاكات الكترونیكی در مورخ 20/5/1400 روز چهارشنبه ساعت 9:00 در محل مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان مرکزی اداره کل -طبقه سوم - سالن کنفرانس انجام می گردد.
تبصره 1 : کلیه اسناد مزایده و اسناد ارزیابی کیفی باید مطابق شرایط مذکور توسط مزایده گران به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد.
- حضور مزایده گران یا نمایندگان تام الاختیار آنها با معرفی نامه رسمی در جلسه بازگشایی پاكت قیمت بلامانع است.
- اسناد باید با كیفیت بالا و خوانا(400 یا 300 dpi) اسكن و بارگذاری گردد. در صورت ناخوانا بودن ، به اسناد مذكور ترتیب اثر داده نخواهد شد.  
- برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص اسناد مزایده با تلفن های 32123157- 32123494-076 و جهت دریافت اسناد مزایده با شماره تلفن 32123226-076 تماس حاصل فرمایید.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها