شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش آگهی تجدید مزایده عمومی ( نوبت اول) تاریخ 28/تیرماه سال /1400شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش در نظر دارد یک قطعه زمین را مطابق با مشخصات شرایط زیر به صورت یکجا و نقدی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .
آدرس : جزیره قشم - میدان امام قلی خان 
تذکر : قیمت پایه مزایده فقط در خصوص زمین بوده و مصالح و تجهیزات پایکار جز آن نمی باشد .
1- متقاضیان می توانند برای خرید اسناد به نشانی های های ذیل در تهران ، کیش  و قشم از تاریخ 28/04/1400 لغایت 06/05/1400  در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 مراجعه نمایند.
1-1 تهران میدان آزادی، ابتدای بزرگراه لشگری، خیابان ریاحی، پلاک 9. 
1-2جزیره قشم بلوار امام قلی خان میدان گلها هتل بین المللی مریم قشم .
متقاضیان میبایست مبلغ 1.000.000 ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب شماره 1-14079890-110-290 بنام شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم نزد بانک پاسارگاد  شعبه جهان کودک کد 290 واریز و اصل فیش آن را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند .
شماره های تماس جهت کسب اطلاعات و هماهنگی بیشتر: 44658183 -  09220089029  دبیرکمیسیون معاملات
2 - متقاضیان می توانند از تاریخ 28/04/1400 لغایت 05/05/1400 با هماهنگی قبلی نسبت به بازدید موضوع مزایده اقدام نمایند.
3 - آخرین مهلت ارسال اسناد و پیشنهاد قیمت تا ساعت 12:00 روزشنبه 16/05/ 1400 می باشد.
4 - مبلغ تضمین سپرده شرکت در مزایده می بایست به صورت یکی از روشهای ذیل ارائه گردد :
4-1ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماه به صورت غیر مشروط ، آزاد ، قابل وصول و قابل تمدید در وجه شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم صادر و اصل آن جزو مدارک شرکت در مزایده ارائه گردد.
4-2واریز نقدی به حساب شماره 1-14079890-110-290 بنام شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم نزد بانک پاسارگاد  شعبه جهان کودک کد 290 و اصل فیش آن را تحویل نمایند.
4-3 ارائه یک فقره چک بانکی تضمین شده در وجه شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم
5-کمیسیون معاملات در رد یا قبول  هر یک یا تمام پیشنهادات ارائه شده مختار است.
6-پیشنهادات  ناقص، مخدوش، فاقد سپرده یا کمتر از میزان مقرر، مبهم ، مشروط ، غیر یکسان ، خرد  و یا مانند آنها مردود می باشد.
7-پاکات پیشنهادات متقاضیان رأس ساعت 14 روزدوشنبه مورخ 18/05/1400 بازگشایی خواهد شد.
8-حضور و عدم حضور  هر یک یا تمامی پیشنهاد دهندگان مانع از ادامه روند مزایده و بازگشایی پاکات نمی باشد.
9-هزینه آگهی برعهده  برنده مزایده بوده که می بایست تا 3 روز بعد از بازگشایی پاکات واریز شود.
10-در صورت یکسان بودن مبالغ پیشنهادی، تعیین برنده با قرعه کشی صورت خواهد پذیرفت.
12-متقاضیان می بایست در ذیل کلیه اسناد مزایده دریافتی عبارت «خوانده شده و مورد قبول است» را نوشته و مهر و امضا نمایند.
13-سایر شرایط مزایده به شرح اسناد مزایده می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها