شعبه اول اجرای حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده ( نوبت دوم) تاریخ /20/شهریورماه سال /1400شعبه اول اجرای حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی 9900021 ب درخصوص دعوی محمود محمدی فرزند علی علیه سهیلا لطیفی عزیزی فرزند علی اکبر که در این راستا اموال به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .
نظریه کارشناسی :
1 - کالای موضوع کانتینر 20 فوت به شماره 3438977 TTNU مربوط به بارنامه 1908070 BLAUNGبشماره قبض انبار 13980186178 که صاحب کالای قبض انبار LATIFI NIKA DEL CO خانم سهیلا لطیفی عزیزی با توجه به مستندات پرونده می باشد .
2 - محموله قبض انبار مورد اشاره حسب دستور مقام قضایی توقیف گردیده است .
3 - محموله کانتینر مورد نظر قبل از اظهار به گمرک محترم بندر شهید رجایی براساس گزارش و صورتجلسه شماره 1341 مورخه 03/04/1399 ضمن فک ، پلمپ ، مشاهده و شمارش و توسط مسئولین ذی ربط ازجمله کارشناس محترم رسمی دادگستری در امور ورزشی آقای موسی اخشن جان امضاء  و صورتجلسه گردیده است.
4- در اجرای قرارداد کارشناسی مبنی بر لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی خوانده محترم ضمن ارسال تصویر عدلبندی و قرارداد فروش اظهار می دارد کالای موضوع قبض انبار و کانتینر و بارنامه مورد اشاره طبق PACKING LIST شامل 793 عدد به تعداد 237 کارتن تجهیزات ورزشی SPORT EQuipmen شامل دوچرخه ثابت ، بدون دسته ، ماساژور گردن ، ماساژور پا ، ماساژور بدن و ماساژور چشم و ... را به آقای حسین مسگری فرخته است .
5 - محموله بدلیل عدم اظهار به گمرک و عدم انجام تشریفات ترخیص فاقد هرگونه مستندات هزینه ای از قبیل حقوق ورودی و عوارض گمرکی است همچنین به دلیل عدم ارائه فاکتور (COMERICAL INVOICE ) محموله از طرف خواهان و خوانده محترم و نبودن سند مزبور در پرونده مربوطه تعیین ارزش محموله و با توجه به صورتجلسه فوق الذکر و شمارش و فهرست برداری کارشناس محترم بدوی و فهرست عدلبندی با استفاده از سیستم ارزش گمرک TARIFF SPECIFICATION  CODE TSC ارزش کالا را حدودا 51000 دلار.
با توجه به گزارش کارشناسی 125/4/99 مورخ 14/4/1399 لیست برداری اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری در محوطه انبار شرکت تخلیه و بارگیری مرعی صورت گرفته است و شمارش کالا مورد تایید می باشد. عوارض گمرکی در زمان نگارش گزارش 000/000/610 ريال ذکر گردیده است با توجه به لایحه تقدیمی ایشان در تاریخ 29/9/1399 ضمن اشاره به ماده 14 قانون امور گمرکی علت محاسبه براساس دلار دولتی به استحضار آن اجرای محترم رسیده .
 ارزش اموال توقیف شده موجود بر اساس دلار بازار آزاد 000/490/279/14 ريال می باشد و این ارزیابی بدون در نظر گرفتن عوارض گمرکی و انبار دارای کالا و هزینه های خروج گمرک است.
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10 % مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجراء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در روز یکشنبه ساعت 13 مورخ 11/07/1400 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری به عمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند  به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها