آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل وزین بار بندر شرکت سهامی خاصآگهی تغییرات شرکت حمل و نقل وزین بار بندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2784 و شناسه ملی 10800056131 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/04/1400 که طی نامه شماره 21166 /64 مورخ 24/5/1400 به تایید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی ایرانپور به شماره ملی 5419086387 خانم سودابه اختری به شماره ملی 118881760 آقای مهدی ایرانپور به شماره ملی 5419160021 - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی 1398 موردتصویب قرارگرفت . - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نیک روشان تهران به شناسه ملی 10100459760 و شماره ثبت 11704 به سمت بازرس اصلی و آقای محمودرضا پورچیت ساز به شماره ملی 1930560192 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس (1192670)

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها