آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی ( ارزیابی کیفی) شرکت گازشرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ساختمان ستادی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح  ذیل واگذار نماید :
1.موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای ساختمان ستادی شرکت گاز استان هرمزگان
2.مدت قرارداد : 730 روز تقویمی
3.اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت¬های الف : بندرعباس- بلوار گاز- شهرک فجر - شرکت گاز استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن 07632197236
4.مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
5.مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حداقل 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان
6.به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
7.به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت¬های متناسب پیشنهادی وزارت نفت  استفاده می¬گردد.
8.حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه : رتبه سه ابنیه و ساختمان و ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی. 
ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

   

 

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها