اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان آگهی تجدید فراخوان تاریخ /20/مهرماه سال /1400اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نظر دارد  خدمات مشاوره  با موضوع ذیل را از روش QCBS به مشاور واجدشرایط 
واگذار نماید .
1-کارفرما : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
2-موضوع: پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی مستحدثات اراضی 2400 هکتاری بندر شهیدرجایی
3-نوع گواهی نامه رشته ، تخصص و پایه موردنیاز : 
حداقل پایه 2 تخصص بندرسازی و سازه های دریایی به همراه یکی از تخصص های زیر به صورت توأم
 -  حداقل پایه 2 تخصص راهسازی
 - حداقل پایه 2 تخصص راه آهن 
- حداقل پایه 2 تخصص آب و فاضلاب
(گروه مشارکت - دوشرکتی مطابق بخشنامه 67285/100 مورخ 13/9/89)
توضیح : ارائه حداقل پایه 2 بندرسازی و سازه های دریایی به عنوان تخصص اصلی ضروری می باشد، سایر تخصص های ذکر شده به صورت توأم یا مشارکت به همراه تخصص بندرسازی قابل قبول می باشد .
4-حجم کار : انجام مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرای مستحدثات 2400 هکتار از اراضی بندر شهید رجایی
5-مدت اجرای كار : 18 ماه
6-محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی :
متقاضیان شركت در فراخوان می توانند  از تاریخ 20/7/1400 تا مورخ  27/7/1400 روز سه شنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. 
* ضمناً دریافت آگهی از سایتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز  بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.
7-مهلت و محل بارگذاری اسناد توسط مشاور:
متقاضیان باید پیشنهـادات خود را  تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مـورخ 4/8/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ( ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 
تبصر1 :کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد ارزیابی كیفی تا ارائه پیشنهاد مشاوران و گشایش پاكت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند بدیهی است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه مذکور پیشنهاد ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمی گردد.
8-زمان و محل بازگشایی پاكت ارزیابی كیفی :
        مهلت بررسی استعلام ها: یك هفته پس از آخرین روز بارگذاری پاکات الكترونیكی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 ( ستاد ایران) .
- برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص اسناد با تلفن های 32123606-076 و 32123608-076 تماس حاصل فرمایید.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها