آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت «دوم» تعاونی مسکن کارکنان گمرک بندرعباسجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم این شرکت تعاونی رأس ساعت 14 مورخ22 /11/1400 در محل سالن ورزشگاه واقع در کوی فرهنگیان بندرعباس-مجتمع76 دستگاه گمرک  تشکیل می گردد. از کلیه اعضاء دعوت می شود با دردست داشتن کارت ملی رأس ساعت مقرر در محل مذکور با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی حضور به هم رسانید ویا نماینده خود را کتبا» معرفی نمایید.
*شایان ذکر است تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.لذا اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا مورخ 14/11/1400 در محل گمرک شهید رجایی به آقای حسن ایروان مفرد مراجعه تا پس از بررسی مدارک و احراز هویت برگه وکالت مورد تایید تعاونی دریافت نمایند.
دستور جلسه:
-گزارش هیأت مدیره و بازرس
-طرح تصویب صورتهای مالی سال های 1386 لغایت 1400
-تصمیم گیری در خصوص چگونگی تسویه بدهی اعضاء بدهکار 
-تصمیم گیری در خصوص نامه شماره  2531 مورخ  28/1/1400  تعاونی مصرف گمرک
-تصمیم گیری در خصوص چگونگی اقدام در خصوص زمین متعلق به تعاونی
-تصمیم گیری در خصوص عضو گیری مجدد تعاونی
-تصمیم گیری در خصوص روزنامه 
-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره 
-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها