آگهی مزایده( نوبت دوم) آگهی مزایده مرحله اول اجرای احکام دادگستری حاجی آبادآگهی مزایده مرحله اول اجرای احکام دادگستری حاجی آباد بموجب پرونده کلاسه 9709987644100419 صادره از شعبه اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد، مزایده 1- کمپرسور 15 اسب بخار پیستونی سردخانه ساخت شرکت xuomei با دبی 9/49 متر مکعب برساعت فشار کاری 5/22 تا 28 بار، ورودی برق سه فاز 380 ولت و با توجه به نو بودن دستگاه به مبلغ 000/000/600 ريال(معادل شصت میلیون تومان ) ارزیابی و کارشناس گردید 2- دستگاه برس خرما مدل 600 کیلو گرم بر ساعت ساخت شرک کارا، با توجه به سالن و کم کارکرد بودن دستگاه 000/000/750 ريال ارزیابی و کارشناس گردید 3- دستگاه سبد خردکن ساخت شرکت فرمانی با توجه به شرایط کارکرد تجهیز و کارکرد آسیب دستگاه 000/000/200/1 ريال ارزیابی و کارشناسی گردید 4- دستگاه شیرنگ پک ساخت شرکت ماشین سازی عابدی (صفا صنعت اصفهان ) دارای شرایط کم کارکرد بوده که با توجه به نظر شرکت سازنده و همچنین شرایط تجهیزات دستگاه 000/000/100/1 ريال که موارد مذکور متعلق به محکوم علیه کاووس کریمی واقع در شهرک صنعتی دو رودی جمعا به میزان 000/000/650/3 ريال ارزیابی و کارشناسی گردیده که اموال مذکور با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی در اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد به فروش میرسد. و ضمنا با قیمت مذکور مزایده شروع می گردد.
1-   حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2- کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. 
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا ده درصد بها و  ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را به ضمیمه پیشنهاد نمایند
4- پیشنهاد دهندگان باید در پاکت مهر و لاک شده و باذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 09/03/1401 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود (ضمنا شرکت کنندگان به صورت فی المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند.
5- با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده برخلاف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثرداده نخواهد شد. 
6- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
7- پیشنهاد در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ  10/03/1401 قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلامانع و برنده  کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و خسارات که از تجدید نظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد  و  متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به   اجرای احکام دادگستری حاجی آباد مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها