فرماندهی انتظامی استان هرمزگان (معاونت مهندسی ) آگهی منـــاقصه یک مرحلــه ای نوبت اول احداث راهور بندرعباس       فرماندهی انتظامی استان هرمزگان (معاونت مهندسی ) در نظر دارد جهت احداث ساختمان راهور بندرعباس واقع در شهر بندرعباس با مشخصات و شرایط ذیل، نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه اقدام نماید.
الف) مشخصات فنی پروژه: متراژ پروژه ساختمان 634 مترمربع، سیستم سرمایش: کولر اسپیلت، نوع اسکلت بتنی و موتورخانه.
ب) برآورد اولیه و محل تامین اعتبار:   مبلغ برآورد اولیه 83.742.447.615  ریال و محل اعتبار طرح های عمرانی ناجا .
پ) مبلغ تضمن شرکت در مناقصه 381/122/187/4 (فقط ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی با اصل فیش واریزی به حساب سپرده مورد قبول است)
ت) پیمان بصورت اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع(پیمان سرجمع ابلاغیه 04/05/1396 ) و براساس فهرست بهای پایه: ابنیه، برقی و مکانیکی سال  1401 و کلیه ضرایب متعلقه به این فهرست بهاء است.
ث)کسورات براساس طرح های عمرانی پرداخت خواهد شد و ارائه مفاصا حساب تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.
ج) مهلت دریافت اسناد از تاریخ 07/03/1401 لغایت پایان وقت اداری مورخه 18/03/1401
چ) مهلت دریافت پاکات پیشنهاد قیمت از مورخه 19/03/1401 لغایت پایان وقت اداری مورخه 29/03/1401 می باشد. 
ح) کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات متقاضیان مختار می باشد.
خ) اخذ گواهینامه سمتا برای برنده مناقصه قبل از عقد قرارداد الزامی است.
د) صورت وضعیت های مالی حساب رسی شده مربوط به سال گذشته پیمانکار به همراه گواهینامه معتبر ارزش افزوده می بایستی ارائه شود.
ه) پیش پرداخت برابر آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659ه مورخ 22/09/1394 پرداخت می گردد.
و) مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه می باشد.
لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که رتبه آن ها در سامانه WWW.SAJAT.IR و ساجار WWW.SAJAR.IR قابل رویت بوده و دارای پایه حداقل 5 در رشته ابنیه و دارای پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات می باشند دارای گواهی صلاحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (HSE )، دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ آگهی نوبت اول با به همراه داشتن فتوکپی برابر با اصل تائیدیه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ساجات و ساجار) و یک جلد رزومه کاری پنج سال اخیر شرکت، جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی توان اجرایی کار به آدرس بندرعباس-بلوار امام خمینی (ره)  جنب بیمارستان خاتم الانبیا ستاد انتظامی استان هرمزگان معاونت مهندسی اداره فنی و نظارت تلفن 07621821393مراجعه نمایند.  
هزینه درج آگهی و برآورد پروژه به عهده برنده مناقصه می باشد.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها