شهرداری رویدر آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)شهرداری رویدر در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ی همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه گران به پیمانكاران واجد شرایط، دارای صلاحیت و رتبه بندی واگذار نماید. بدینوسیله از كلیه پیمانكاران واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید  تا ساعت 14:00تاریخ 10/03/1401 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و به منظور بازدید از محل پروژه به واحد فنی شهرداری رویدر مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگزاری اسناد،مدارک و پیشنهادات تا ساعت9:00تاریخ21/03/1401
می باشد. لازم به ذکر است:
1-میزان سپرده شرکت در مناقصه باید به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری نزد بانک ملی به شماره شبا IR930170000003100000851006 و یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل 3 ماه اعتبار باشد.
2-پیشنهاد دهندگان می بایست تا ساعت 9:00 تاریخ 21/03/1401پیشنهادات خود را که از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده در سامانه بارگزاری نمایند.همچنین اصل پاکت الف حاوی تضمین بانکی را در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری رویدر نماید.
3-پیشنهادهای رسیده رأس ساعت 12:00روز شنبه 21/03/1401 در کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری رویدر تشکیل می گردد بازگشایی و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.
 سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد. برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. ضمناً جهت كسب اطلاعات بیشتر متقاضیان با شماره 07633242115 تماس حاصل نمایند.
آدرس :رویدر- بلوار ورزش- شهرداری رویدر- تلفن 33242115و نمابر 33242114  

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها