در مجمع عمومی فوق العاده SKS تصویب شد؛

افزایش سرمایه فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام) از 15هزار میلیارد  به 32 هزار میلیارد ریالروز چهارشنبه 18 خردادماه 1401 مجمع عمومي فوق العاده شرکت فولاد کاوه جنوب کيش(سهامي عام) با حضور بيش از 80 درصد سهامداران برگزار و افزايش سرمايه اين شرکت از محل سود انباشته با اتفاق آراء به تصويب رسيد.

 

به گزارش صبح ساحل و به نقل از روابط عمومي شرکت فولاد کاوه جنوب کيش، اين مجمع با حضور سهامداران حقيقي و حقوقي راس ساعت 14 در سالن همايشهاي سپهر هتل بزرگ ارم تهران با رعايت پروتکل هاي پيشگيري از کرونا برگزار گرديد. مهندس عبدالمجيد شريفي، رئيس هيات مديره اين شرکت به عنوان رئيس مجمع ضمن دعوت از اعضاي هيات رئيسه متشکل از ديگر اعضاي هيات مديره، نماينده سازمان بورس، نماينده بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، نماينده شرکت برق صبا و نماينده موسسه مفيد راهبر به عنوان بازرس قانوني دعوت و مجمع با حضور بيش از 25/80 درصد سهامداران آغاز شد. مديرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کيش ضمن اشاره به سرمايه شرکت عنوان کرد: سرمايه شركت در بدو تاسيس 10 ميليارد ريال بوده كه طي چند مرحله به مبلغ 15 هزار ميليارد ريال رسيده است. بر اين اساس شرکت قصد دارد در سال جاري از محل سود انباشته، سرمايه خود را از 15 هزار ميليارد ريال به 32 هزار ميليارد ريال افزايش دهد.

وي به تشريح دلايل افزايش سرمايه پرداخت و گفت: هدف از انجام افزايش سرمايه؛ اصلاح ساختار مالي به منظور تامين بخشي از منابع مورد نياز جهت تکميل طرح توسعه احداث واحد مگامدول احياء مستقيم به ظرفيت يک ميليون تن در سال است که مبلغ کل سرمايه گذاري مورد نياز در طي سالهاي 1401 تا 1403معادل 29.745ميليارد ريال بوده و منابع تامين آن 17,000 ميليارد ريال از محل سود انباشته و 12,745ميليارد ريال آن از محل تسهيلات مالي ريالي تامين خواهد شد. وي به ضرورت اجراي اين طرح نيز اشاره کرد و ادامه داد: شرکت فولاد کاوه جنوب کيش داراي دو واحد احياء مستقيم به ظرفيت يک ميليون و 856هزار تن و نيز دو واحد فولادسازي به ظرفيت 2ميليون و 400هزارتن شمش فولادي است که براي استفاده کامل از ظرفيت اسمي کارخانه و توليد 2ميليون و 400هزارتن در سال شمش فولادي، آهن اسفنجي توليدي شرکت جوابگوي نياز واحدهاي فولادسازي نيست، بر اين اساس در صورت عدم راه اندازي واحد مگامدول که موضوع افزايش سرمايه است، عملاً خريد آن از ساير تامين کنندگان، موجب افزايش هزينه بار فلزي و کاهش سودآوري شرکت شده، لذا شرکت فولاد کاوه جنوب کيش احداث واحد مگامدول احياء مستقيم به ظرفيت يک ميليون تن در سال را در برنامه خود قرارداده است.  وي در پايان ارائه گزارش خود عنوان کرد: اين واحد طي يک دوره سه ساله احداث خواهد شد و عمليات اجرايي آن از امسال آغاز و پيشبيني ميشود احداث اين واحد تا سال 1403 به طول بيانجامد و از سال 1404 مورد بهرهبرداري قرار بگيرد و دوره بازگشت سرمايه آن 3 سال و 7 ماه پيشبيني و نرخ بازده داخلي آن کمي بيشتر از 37 درصد برآورد شده است.

در ادامه دکتر دستجردي، حسابرس و بازرس قانوني به ارائه گزارش بازرس قانوني در خصوص گزارش توجيهي هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کيش پرداخت و افزود: بر اساس رسيدگي به شواهد به پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات ارائه شده مبناي معقول براي تهيه گزارش توجيهي فراهم نمي کند، به علاوه به نظر اين موسسه گزارش توجيهي ياد شده بر اساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است و با توجه به شرح مندرجات يادداشت هاي توضيحي بخش 6- 2 گزارش توجيهي، منابع و مصارف ارزي به ترتيب بايت فروش صادراتي و واردات ماشينآلات و خدمات طرح، بر اساس نرخهاي حواله نيمايي و هزينه انرژي بر اساس نرخهاي فعلي و با اعمال افزايش ساليانه 15 درصدي براي سالهاي آتي، برآورد شده که تحقق آن منوط به سياست هاي آتي کشور در خصوص ارز و حامل هاي انرژي است، همچنين حتي اگر رويدادهاي پيش بيني شده طبق مفروضات ذهني توصيف شده رخ دهد، نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيشبينيها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد. در ادامه اين نشست سهامداران حقيقي و حقوقي در قالب سوال هايي ضمن تاييد ضرورت افزايش سرمايه شرکت جهت احداث کارخانه آهن اسفنجي بر اجراي سريعتر اين پروژه تاکيد داشتند و سوالات خود را مطرح کردند که در ادامه مهندس شريفي رئيس مجمع نيز به سوالات سهامداران حاضر در نشست و سوالاتي که از طريق سامانه هاي تعريف شده واصل گرديده بود، پاسخ داد. وي در پاسخ به سهامداراني که در خصوص جزييات پروژه احداث واحد جديد احياء مستقيم سوالاتي مطرح کردند، اذعان داشت: اهميت موضوع را به اين نحو ديديم که سال نخست بايستي درصد زيادي از بودجه طرح هزينه شود. اکنون با توجه به وجود دو مدول آهن اسفنجي که هر کدام ظرفيتي برابر با 926 هزارتن در سال دارد با تزريق اکسيژن اين ظرفيت 970 تا 980 هزارتن در سال افزايش خواهد يافت، اکنون يک مدول با تزريق اکسيژن در حال فعاليت است. لذا ظرفيت مدول سوم را يک ميليون تن در سال لحاظ کرده ايم. وي ادامه داد: مکان احداث واحد سوم وجود دارد و جانمايي آن نيز انجام شده و زيرساختهاي لازم براي بهرهبرداري آن را در مجتمع داريم. براي نمونه ظرفيت آبشيرين کن ها امکان پوشش نياز واحد سوم را داراست. از طرفي نظر به اينکه تصميم به مشابهسازي داريم و با توجه به مشابه بودن تجهيزات برخي از اين اقلام مهم، اکنون در شرکت وجود دارد. اين پروژه بسيار حايز اهميت و جزو اولويتهاي اصلي شرکت در سالهاي آتي است. مديرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کيش نيز در ادامه با يادآور شدن افتتاح فاز دوم فولادسازي در نيمه دوم سال 1399عنوان کرد: در آن دوره خريد آهن اسفنجي با شرايط آن دوره معقول بود، البته هيات مديره همزمان پيگير افزايش ظرفيت توليد آهن اسفنجي نيز بود تا توازن زنجيره حفظ شود. برنامه کوتاه مدت براي تامين کسري آهن اسفنجي، تزريق اکسيژن بود که راندمان توليد را 5 تا 7 درصد افزايش خواهد داد. تزريق اکسيژن به مدول نخست از نيمه دوم سال 1400 آغاز شده و موفق شديم راندمان آن واحد را در همان سال بالا ببريم و براي مدول دوم هم همزمان با تعميرات ساليانه پيش رو اين امکان فراهم خواهد شد تا تزريق اکسيژن به واحد دوم نيز عملياتي شود.

   

افزایش سرمایه فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام) از 15هزار میلیارد  به 32 هزار میلیارد ریال

موضوع ديگر نياز به آب بيشتر و اکسيژن بود که در سال گذشته يک واحد جديد 30هزار متر مکعبي آبشيرين کن و يک واحد جديد کارخانه توليد گازهاي صنعتي شامل اکسيژن، نيتروژن و آرگون به بهره برداري رسيد و امروز پيش نيازهاي مورد نياز و زيرساخت هاي ضروري تامين شده است.

وي راهبرد نخست را بهره مندي از روش هايي که سريعتر براي توليد بيشتر به نتيجه مي رسند، دانست و ادامه داد: راهبرد بلند مدت احداث واحد سوم بود که در اين خصوص مذاکرات متعددي با مشاور محترم انجام شده تا بتوانيم سريعتر به تامين آهن اسنجي مورد نياز دست پيدا کنيم و به اين نکات هم توجه داشتيم که بتوانيم واحد سوم را سريعتر راه اندازي کنيم و همچنين تعمير و نگهداري کمتر و کم هزينه تري نيز داشته باشيم. بوميسازي واحد سوم با شبيهسازي، اين امکان را براي مجتمع فراهم خواهد کرد. کارکنان مجتمع 10سال است که با اين تکنولوژي در حال فعاليت هستند، از طرفي نيز برخي تجهيزات مانند کمپرسورها و ريفورمرها به عنوان تجهيزات اساسي در انبارهاي شرکت به دليل تطبيق تکنولوژي فاز جديد با فازهاي قبلي موجود است و دانش فني و مهندسي نيز کاملاً در دسترس است. بر همين اساس ما براي تسريع در انجام پروژه خريد استراکچر و ساخت سيويل را همزمان جلو خواهيم برد، تا بتوانيم زمان پروژه را به حداقل برسانيم.

در ادامه نيز مهندس شريفي، تسريع احداث پروژه توليد آهن اسفنجي را اولويت هيات مديره برشمرد و افزود: توليد آهن اسفنجي سال 1400 يک ميليون و 738 هزار تن بوده و سال 1399 نيز 60 هزار تن از اين ميزان کمتر بوده است، امسال با برنامه ريزي که انجام شده است؛ قصد داريم با استفاده از همين مدول هاي موجود مقدار بيشتري آهن اسفنجي توليد کنيم.  همچنين با احداث و راه اندازي بريکت سازي که توليد آزمايشي آن انجام شده، حجم زيادي از نرمه آهن اسفنجي را به چرخه توليد باز خواهيم گرداند. به عبارتي مي توان گفت دغدغه سهامداران در تامين آهن اسفنجي از چندين روش در حال پيگيري است.

مهندس شريفي، رئيس مجمع در پايان پيشنهاد هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را تشريح و عنوان کرد: هيئت مديره شرکت ضمن تقدير و تشکر از حضور سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها، حسابرس مستقل و بازرس قانوني محترم شرکت و همچنين نماينده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار از مجمع محترم عمومي فوق العاده صاحبان سهام تقاضا دارد افزايش سرمايه از مبلغ 15 هزار ميليارد به 32 هزار ميليارد ريال از محل سود انباشته، اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت پس از اجرايي شدن افزايش سرمايه و  همچنين با توجه به ابلاغ مصوبه هيئت مديره سازمان بورس، اصلاح ماده 19 اساسنامه شرکت مبني بر شرايط حضور سهامداران در مجامع و مشارکت را به راي  گذاشته و تصويب کند. در پايان اين مجمع تمامي پيشنهادات هيات مديره به مجمع عمومي فوق العاده با اکثريت آراء به تصويب رسيد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها