خوابگزاری «چتر»اگر خواب بیند که او را چتری است بر سر، تعبیر آن باشد که از یارانه، نیک برخوردار گردد.
اگر چتر بسته در خواب بیند، او را از یارانه نصیبی نباشد.
اگر چتر او را گنجایی یک نفر بیش نباشد، اهل او را از آن یارانه چیزی نخواهند داد.
اگر چتر او سوراخ باشد، نشان آن باشد که یارانه دهندش، لیکن آن را برداشت نتواند کرد.
اگر بیند که چترش را به امانت گرفته‌اند، یارانه او به ملت مظلوم فلسطین اختصاص یافته باشد.
اگر بیند که چتر خود گم کرده است،‌ بداند که مبلغ یارانه او به حساب دیگری رفته باشد.
اگر بیند که چتری می‌دهد و دو چتر می‌ستاند، نشان ‌آن باشد که او را کودکانی توأمان پدید آید که بر یارانه او بیفزایند.
اگر دسته چتر بلند باشد، یارانه او امتداد یابد و کفاف ماه بعد بدهد.
اگر کوتاه باشد، به آن امید بسیار نبندد که تا نیمه ماه، تباه گردد.
اگر بیند باد چتر او را برده است، بداند که روزگار واریز رایانه سپری گشته است.
اگر بیند باد با خود چتری بیاورد، درهای دولت و مکنت بر او گشاده گردد.
اگر بیند که باران ببارد و چتر او خشک است، بداند آنچه در فرم یارانه‌ها نبشته بوده، جمله دروغ بوده و دروغ او بر ملا شده باشد.
چتر قرمز در خواب، یارانه‌ای باشد که به لعنت یزید نیز نمی‌ارزد.
چتر سبز، نشان یارانه فتنه‌گران باشد که به بیت المال بر گردانند.
چتر آبی در خواب، نیک باشد و با آن انواع قبوض توان پرداخت.
چتر قهوه‌ای یارانه عشاق باشد که دمادم آه کشند و از قلت آن بنالند.
چتر صورتی، دلالت باشد بر یارانه‌ای که اشتباه پرداخته باشند، و چند برابر آن باز ستانند.
چتر زرشکی، یارانه‌ پرداخت نشده را گویند که پرداخت شده بحساب آید.
 
«ابن محمود»
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها