آگهی مزایده عمومی ( نوبت اول)شركت تعاونی مسكن نیک آشیان قشمشركت تعاونی مسكن نیک آشیان قشم در نظر دارد یک قطعه زمین به متراژ 322، واقع در شهر قشم شهرک گلستان، کوی ارغوان را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند.
قیمت پایه به ازای هر متر مربع 120،000،000 ریال جمعا به مبلغ 38،640،000،000 ریال 
نحوه پرداخت: نحوه پرداخت مزایده بصورت نقد می باشد .
مبلغ و نوع تضمین شركت در مزایده : 10% قیمت پایه به مبلغ 3،864،000،000 ریال (سه میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون ریال) كه بصورت ضمانت نامه بانكی یا واریز نقدی به شماره حساب 1-1462171-40-9821 نزد بانک سامان به نام شركت تعاونی مسكن نیک آشیان قشم.
شرایط واگذاری:
الف: كلیه هزینه های طراحی سایت و نقشه های واحدهای مسكونی و آماده سازی سایت به عهده خریدار می باشد .
ب: كاربری ملک مذكور مسكونی و بصورت 4 طبقه روی پیلوت می باشد.
مهلت دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می توانند پس از واریز مبلغ پنج میلیون ریال به حساب شماره
 1-1462171-40-9821 نزد بانک سامان به نام شركت تعاونی مسكن نیک آشیان قشم از تاریخ 12/11/1401 تا تاریخ 23/11/1401 جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده مراجعه نمایند. 
مهلت تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 24/11/1401 تا تاریخ 03/12/1401 (آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان ساعت اداری مورخ 03/12/1401)می باشد.
زمان و محل بازگشایی پاكتها: رأس ساعت 12 روز پنجشنبه تاریخ 04/12/1401 .
محل دریافت و تحویل اسناد مزایده: جزیره قشم - میدان امامقلی خان- مجتمع تجاری سیمرغ- واحد 44- شركت تعاونی مسكن نیک آشیان قشم.  
تلفكس: 35242755-076
آدرس الكترونیكی maskan.nikashyan@gmail.com
سایر توضیحات
-به پیشنهاداتی كه پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
-هزینه انتشار آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
-انتقال رسمی سند ملک بعد از صدور پایان كار توسط سازمان منطقه آزاد قشم صورت خواهد گرفت.
-شركت در رد یا قبول همه یا هر یک از پیشنهادات واصله مختار می باشد.
جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره 09369206089 جناب آقای مهندس جوكار تماس حاصل‌فرمائید.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها