امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲؛

کامیون‌های کشنده نیمه تریلر و کمپرسی در بورس کالا عرضه می‌شونددر تالار خودرو امروز امروز کامیون کشنده نیمه تریلر و کامیون کمپرسی عرضه می‌شود.

به گزارش صبح ساحل، امروز _سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲_ تالار فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه انواع قیر، گوگرد کلوخه و گوگرد پاستیلی و تالار صنعتی میزبان شمش آلیاژ، ورق گالوانیزه، ورق رنگی، ورق سرد، ورق قلع اندود، مفتول آلومینیوم و فرو سیلیسیم است.

در تالار خودرو امروز کامیون کشنده نیمه تریلر و کامیون کمپرسی عرضه می‌شود.

تالار حراج باز میزبان وکیوم باتوم و مس کاتد و تالار پتروشیمی میزبان انواع پلی اتیلن، اکریلونیتریل بوتادین استایرن، الکیل بنزن خطی و پلی استایرن است.

تاریخ عرضه نام کالا تالار
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ گوگرد کلوخه تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ گوگرد پاستیلی تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ قیر PG۶۴۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ قیر PG۷۰۱۶ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ قیر ۸۵۱۰۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ قیر PG۵۸۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ قیر MC۲۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ قیر امولسیون CRS۱ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ شمش آلیاژ ADC۱۲ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ورق رنگی تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ورق سرد B تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ورق قلع اندود تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ مفتول آلومینیوم ۹.۵ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ فرو سیلیسیم تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ کامیون کشنده نیمه تریلر FAW CA۴۲۵۰ تالار خودرو
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ کامیون کمپرسی FAW CA۳۲۵۰ تالار خودرو
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ وکیوم باتوم تالار حراج باز
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ مس کاتد تالار حراج باز
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین بادی BL۳ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX۳ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک فیلم LFI۲۱۱۹ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین بادی HBM۵۵۱۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B۰۲ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N۰۷UV تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B۰۴UV تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E۰۲ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B۱۸UV تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ الکیل بنزن خطی تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B۱۸UV LMP تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰AA تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV۰۱۵۷W۲۹۰۱ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی نسوز F۱۰۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی نسوز F۲۰۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی نسوز F۳۰۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی R۲۰۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی R۳۱۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP۱۰۰B تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۱ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین فیلم EX۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین لوله CRP۱۰۰N تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F۶ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۱ تالار پتروشیمی
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها