آتش سوزی در یک باغ تشریفات در شیراز

 

یک سفره خانه و باغ تشریفات واقع در بزرگراه امام خمینی شیراز طعمه حریق شد.
صبح امروز 29 فروردین یک سفره خانه در بزرگراه امام خمینی شیراز دچار آتشسوزی شد که با حضور نیروهای آتشنشانی و عملیات اتفاء حریق، آتش فرو نشست .