دهکده‌ای دفن شده‌ در امارات

 

المدام منطقه‌ای در امارات است که در گذشته محل سکونت قبایل مختلفی بوده، اما امروزه بیش از یک دهه است که به منطقه‌ای متروکه تبدیل شده است.