سرفه های خشک دریاچه صورتی

 

دریاچه مهارلو در بیست کیلومتری جنوب شیراز که در سال های اخیر به دریاچه صورتی نیز شهرت یافته این روز ها شرایط چندان مناسبی ندارد و به دلیل عدم بارندگی های کافی در اواخر سال قبل و ابتدای سال جاری، تقریبا خشک شده است.
/عکس : سید علی هاشمی _ صبح ساحل/