تعطیلی بازار بندرعباس

 

تصویر ناواضحی که همه از دوران قرنطینه‌مان داریم؛ اینجا بازار است و تعطیل. اما شهر شلوغ است(؟)

//عکس از ایرج