سفر یک روز استاندار هرمزگان به حاجی‌آباد

 

«فریدون همتی»، استاندار هرمزگان عصر پنجشنبه 25 شهریور طی سفر به شهرستان حاجی‌آباد ۶ پروژه شامل، سردخانه در سرگز، مدرسه دو کلاسه روستای میرحسینی (به نیابت از ۱۱ پروژه آموزشی)، زمین ورزشی فارغان(به نمایندگی از ۳ پروژه دیگر)، پمپ بنزین شمیل، گلخانه در روستای سیروئیه (به نیابت از ۵ پروژه دیگر) و واحد صنعتی سبدسازی را افتتاح کرد.