کمبود سطل و انباشت زباله در محله‌های بندرعباس؛ جای خالی را پر کنید

 

معصومه نعمتی| پرسه‌ای در شهر هر از گاهی ما را با حجمی از زباله مواجه می‌کند که با هر چشمی انبوه به نظر می‌رسد. زباله‌هایی که به حال خود رها شده‌اند. ممکن است در کنار آن‌ها سطلی را هم ببینی که زباله‌ها از آن آویزان‌اند. سطلی که معمولا چرخ‌هایش هم در رفته است. آنچه درهرحال به چشم می‌آید جای خالی سطل یا سطل‌هاست. مسلم است چاره‌اندیشی برای جلوگیری از تجمع این تولیدات هرروزه انسان ضروری است.

تصاویر به ترتیب مربوط به محله ۲۲بهمن، گلشهر، گلزار شهدا، مهرگان، محله ۲۲بهمن و کمربندی در تاریخ دهم مهرماه است.

تصاویر: ایرج