مراسم صبحگاه نیروی انتظامی هرمزگان به مناسبت هفته ناجا