وضعیت روستای رضوان پس از زلزله

 

شماری از مردم روستای رضوان نسبت به نحوه‌ی توزیع اقلام امدادی و اسکان معترض‌اند.