اجرای نمایش عیسوک در جشنواره تئاتر هرمزگان

 

نمایش عیسوک به کارگردانی محمد سلامتی در پلاتو آفتاب بندرعباس اجرا شد . عیسوک اولین نمایش جشنواره تئاتر هرمزگان بود که در اولین روز این جشنواره اجرا شد.
/عکس :سید علی هاشمی_ صبح ساحل