آیین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان