رییس جمهور وارد هرمزگان شد

 

تصاویر دریافتی از سفر امروز صبح ریاست جمهوری به استان هرمزگان

"آیت الله سید ابراهیم رئیسی" در چهاردهمین سفر استانی خود صبح امروز وارد هرمزگان شد. فرودگاه بین المللی بندرعباس پنجشنبه ۲۳ دی ماه میزبان رئیس جمهوری بود.