دیدار رییس جمهور با مردم هشتبندی

 

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح پنجشنبه 23 دی ماه پس از ورود به بندرعباس با بالگرد به شهرستان هشتبندی سفر کرد و از نزدیک با مردم به گفت و گو پرداخت. هشتبتندی یکی از مناطقی است که در سیل اخیر استان هرمزگان دچار خسارت های فراوانی شده است.


عکاس : مرتضی آخوندی