نمایش "غراب شیطون" در پلاتو آفتاب بندرعباس اجرا شد

 

نمایش غراب شیطون به کارگزدانی حسن سحابی مینابی و نویسندگی رضاگشتاسب در سومین روز از جشنواره تئاتر هرمزگان اجرا شد.