جلسه رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در بندرعباس

 

جلسه رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با معتمدین برخی شهرستان‌ها به منظور بررسی وضعیت پروژه احداث جاده کهورستان - لار