بازدید رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از روستاهای زلزله‌زده هرمزگان

 

بازدید محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، منصور آرامی و حمیدرضا سهرابی، معاون بنیاد مسکن در سفر به استان هرمزگان از روستاهای زلزله‌زده استان و بررسی روند تحویل منازل در دست ساخت بنیاد مسکن به مردم آسیب‌دیده